Potworm bestrijden bij orchideeën (Phaleanopsis)

Potworm bestrijden bij orchideeën, een veelbesproken onderwerp en een groot probleem in de teelt van potorchideeën. De potworm is een larve van een mug die zijn eieren in de luchtige bark afzet. De larve prikt aan de groeipunten van de wortels van de plan, waardoor deze stopt met groeien. Op den duur vertakt deze wortel zich wel weer en groeit hij verder, maar een aantasting door de potworm zorgt wel voor een groeiachterstand van de plant. Hierdoor zijn er  uiteindelijk meer planten met minder bloemtakken dan zonder een aantasting van potworm. Minder opbrengst en dus schade.

Chemisch zijn er geen oplossingen meer toegestaan voor een aantastingen als deze. Er zal dus gewerkt moeten worden met een oplossing uit de biologische hoek. Het werken met bodemroofmijten is een goede oplossing. Daarnaast kan het de mug door diverse teeltaanpassingen moeilijker worden gemaakt om zijn eieren af te zetten. Hierbij valt te denken aan een minder luchtige mix van bark met daarbij spagnum en veen, waardoor de larve van de Lyprauta zich minder thuis zal voelen. Er kunnen ook insecten en parasitaire aaltjes worden toegepast om de potworm te bestrijden. Door de luchtigheid van het substraat is dit echter maar ten dele werkzaam. Een daadwerkelijke oplossing moet gezocht worden in een combinatie van de drie bovenstaande ingrepen. Bodemroofmijten zijn daarbij de belangrijkste vijand van de potwormen.

Stratiolaelaps scimitus roofmijt als bestrijder inzetten

Het inzetten van bodemroofmijten tegen de potworm lijkt tot dusver de beste en de meest effectieve ingreep te zijn. Stratiolaelaps scimitus houdt van een luchtige grond en kan zich in een orchideeënsubstraat prima handhaven. Het is niet de vraag óf hij de potwormen bestrijdt, want we weten dat hij dat zeer zeker doet. Het is alleen de vraag hoe we in het begin van de teelt een flinke hoeveelheid roofmijten op kunnen bouwen in een substraat dat op dat moment nog maar weinig voedsel voor de roofmijten biedt. We weten dat de eieren van de Lyprauta met name in de eerste 10 weken van de teelt worden afgezet. Het is dus van groot belang om direct vanaf de start van de teelt direct de roofmijten in het substraat te hebben.

Op dit moment worden er twee soorten roofmijten voor dit doel gebruikt. Naast de Stratiolaelaps scimitus wordt er ook de roofmijt Macrochelis veelvuldig ingezet. De resultaten hiervan vallen echter tegen, omdat deze roofmijt slecht overleefd en vrijwel nooit terug is te vinden in het substraat. De reden hiervan is nog onduidelijk, maar blijkbaar heeft de Macrochelis mijt grote moeite met de voedselschaarste in het begin van de teelt. Voortplanten doet hij in ieder geval niet, want er zijn nog nooit jonge exemplaren aangetroffen in het substraat waar ze zijn uitgezet. In enkele proeven met dit soort substraat, onder ideale omstandigheden met voldoende voedsel, is aangetoond dat hij zich daar slecht wil vestigen.

Dit is wezenlijk anders met de Stratiolaelaps scimitus roofmijt. Deze vestigt zich wel en zorgt ook voor nakomelingen. Nu hebben deze mijten wel wat vocht nodig voor hun ontwikkeling. Daarom lijken ze zich beter te kunnen vestigen in een Ites vochtige omgeving, zoals spagnum en veen dan in een omgeving met alleen maar bark. Dit komt omdat de eieren die ze afzetten niet uit mogen drogen, want dan stopt de ontwikkeling. Ook de jonge larven voelen zich beter thuis in dit substraat dan in droge bark. Als er een ontwikkeling van Stratiolaelaps gaande is in het substraat, dan worden de eieren en de kleine larven van de potworm opgevreten, dat staat vast!

Vroeg beginnen en verspreid inzetten

De eerste 10 weken zijn cruciaal in de strijd tegen potworm, dat is een gegeven. Direct uitzetten na het oppotten is dus noodzakelijk. Nu is het substraat op dat moment nog helemaal clean. Vaak is dit materiaal vooraf gestoomd en zit er dus helemaal geen leven in. We zien dat het bodemleven pas na drie weken enigszins op gang begint te komen, zodat er dan pas voedsel voor de Stratiolaelaps scimitus roofmijt beschikbaar komt, waardoor hij zich voort kan gaan planten. Zeker in de eerste drie weken is het dus belangrijk om Stratiolaelaps wekelijks in te zetten en goed over de potten te verdelen. We adviseren te starten met een eerste inzet van 500 mijten per vierkante meter en de twee weken daarna 250 mijten per vierkante meter. De week daarna gaan we door met 250 mijten per vierkante meter, maar gaan we controleren of we de mijten terug kunnen vinden in het substraat. Wanneer dit het geval is zouden we de introducties naar beneden bij kunnen stellen of zelf kunnen stoppen. Belangrijkste is dat Stratiolaelaps ruimschoots aanwezig is en goed is terug te vinden. Voor meer informatie over hoe u dit kunt controleren kunt u terecht op deze pagina.

Uitzetten roofmijt met extra voedselmijten

Optioneel is het mogelijk om de eerste levering roofmijten te voorzien van extra voedermijten. De roofmijten worden dan als het ware voorzien van een ‘lunchpakketje’ waardoor ze zich in de voedselarme omstandigheden, in het begin van de teelt beter kunnen handhaven. De voedermijten die we als voedsel gebruiken zijn niet schadelijk voor het gewas en sterven, als ze niet worden opgegeten, ook weer uit. Ze zullen zich in ieder geval niet voortplanten en voor nieuwe problemen zorgen. We kunnen op deze manier een snellere vestiging van Stratiolaelaps realiseren, waardoor de roofmijt eerder op ‘oorlogssterke’ is. Feit is ook nog eens dat de mijten die in het substraat geboren zijn sterker zijn dan diegene die wij introduceren.

Bestrijding met roofmijten

Laat u hierbij adviseren door onze adviseur. Hij kan controleren hoe het staat met de populatie opbouw in het gewas en kan daarna het juiste advies geven. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen eventuele andere plagen is in sommige gevallen mogelijk. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Wanneer u start met het uitzetten van Stratiolaelaps scimitus heeft dit ook een effect op sommige andere plagen. Zo zal de ontwikkeling van Trips sterk worden gereduceerd. Ook de aanwezigheid van de mot Duponchelia wordt door de inzet van Stratiolaelaps beperkt. Het niet gebruiken van chemische middelen zal door uw afnemers als zeer positief worden ervaren en zal uw bedrijfsresultaten ten goede komen. Het uitzetten van bodemroofmijten kan dus winst opleveren op verschillende fronten en kan uw bedrijf een milieu bewuste uitstraling geven.

Download hier de brochure met betrekking tot het bestrijden van de potworm.

Roofmijten bestellen

U kunt de roofmijten simpel in onze webshop bestellen. Wij hebben de roofmijten uit voorraad leverbaar waardoor een snelle levertijd gegarandeerd is.

Nieuwsgierig geworden?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie!


[wcps id=”120″]