Zijn voedermijten/ voedselmijten schadelijk voor planten

Onze roofmijten worden gevoerd met voedermijten, als u een verpakking roofmijten van ons ontvangt dan zitten daar dus ook voedermijten in. Wij krijgen regelmatig de vraag of deze voedermijten schadelijk kunnen zijn voor de planten waarover de roofmijten worden uitgestrooid. Het antwoord hierop is: nee. Het soort voedermijt dat wij gebruiken is niet schadelijk voor planten en daarnaast proberen wij ook zo min mogelijk voedermijten te gebruiken in de voeding van onze roofmijt.

Om een voorbeeld te geven bij de kweek van orchideeën. Een orchideeënbloem blijft vooral mooi omdat die niet bevrucht wordt in zijn omgeving, je wil dus bevruchting voorkomen. Zodra in de kweek bloemvorming plaatsvindt is het mogelijk dat voedermijten deze bevruchting toch veroorzaken. Bepaalde voedermijten eten namelijk pollen op en kunnen vervolgens de bloemen bevruchten. Dit kan als gevolg hebben dat de bloeitijd verkort wordt en er mogelijke schade optreedt bij de planten. Iets dat je als kweker natuurlijk wil voorkomen.

De ideale situatie is dat zodra je roofmijten uitstrooit dat er nauwelijks voedermijten aanwezig zijn in het materiaal. Wij proberen dan ook zo min mogelijk voedermijten te gebruiken in ons materiaal. Daarbij komt dat de eerder genoemde problemen niet bekend zijn bij de voedermijt die wij gebruiken.